PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"order" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

order rzeczownik

rzeczownik + order
Kolokacji: 195
court order • executive order • mail order • pecking order • batting order • world order • bulk order • standing order • money order • ...
order + rzeczownik
Kolokacji: 33
order batsman • order book • order form • order column • Executive Order No. • ...
order + czasownik
Kolokacji: 135
order requires • order comes • order falls • order goes • order makes • order rises • order says • order includes • order gives • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. order falls = rozkaz przypada w udziale order falls
2. order goes = porządek idzie order goes
3. order changes = zmiany porządku order changes
4. order affects = afekty porządku order affects
5. order drops = rozkaz urywa się order drops
6. order moves = porządek rusza się order moves
7. order restores = polecenie przywraca order restores
8. order declines = upadki porządku order declines
9. order varies = porządek różni się order varies
10. order returns = powroty porządku order returns
11. order expires = rozkaz wygasa order expires
12. order obeys = polecenie przestrzega order obeys
13. order fails = oceny niedostateczne porządku order fails
14. order freezes = porządek zamraża order freezes
15. order dismissing = odrzucanie porządku order dismissing
16. order disintegrates = porządek rozpada się order disintegrates
(10) prohibit, ban
Kolokacji: 2
(11) call, shout, shoot
Kolokacji: 3
(14) increase, climb, slow
Kolokacji: 3
(15) exist, exceed
Kolokacji: 2
(16) total, prevail, list, reign
Kolokacji: 4
(18) determine, specify, date
Kolokacji: 3
(19) violate, differ, conflict
Kolokacji: 3
(21) bark, bind
Kolokacji: 2
czasownik + order
Kolokacji: 167
receive orders • follow orders • obey orders • restore order • maintain order • shout orders • await orders • defy orders • bark orders • ...
przymiotnik + order
Kolokacji: 292
chronological order • religious order • alphabetical order • social order • direct order • strict order • reverse order • tall order • ...
przyimek + order
Kolokacji: 29
in order • under orders • despite orders • without orders • against one's orders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.