Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"order" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

order rzeczownik

rzeczownik + order
Kolokacji: 195
court order • executive order • mail order • pecking order • batting order • world order • bulk order • standing order • money order • ...
order + rzeczownik
Kolokacji: 33
order batsman • order book • order form • order column • Executive Order No. • ...
order + czasownik
Kolokacji: 135
order requires • order comes • order falls • order goes • order makes • order rises • order says • order includes • order gives • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. order takes = rozkaz wymaga order takes
4. order sends = porządek wysyła order sends
5. order runs = polecenie obiega order runs
6. order leads = porządek prowadzi order leads
7. order transferring = przenoszenie porządku order transferring
8. order pours = porządek leje order pours
9. order surges = nagłe przypływy porządku order surges
10. order operates = polecenie skutkuje order operates
11. order serves = serwy porządku order serves
(10) prohibit, ban
Kolokacji: 2
(11) call, shout, shoot
Kolokacji: 3
(14) increase, climb, slow
Kolokacji: 3
(15) exist, exceed
Kolokacji: 2
(16) total, prevail, list, reign
Kolokacji: 4
(18) determine, specify, date
Kolokacji: 3
(19) violate, differ, conflict
Kolokacji: 3
(21) bark, bind
Kolokacji: 2
czasownik + order
Kolokacji: 167
receive orders • follow orders • obey orders • restore order • maintain order • shout orders • await orders • defy orders • bark orders • ...
przymiotnik + order
Kolokacji: 292
chronological order • religious order • alphabetical order • social order • direct order • strict order • reverse order • tall order • ...
przyimek + order
Kolokacji: 29
in order • under orders • despite orders • without orders • against one's orders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.