PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"order" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

order rzeczownik

rzeczownik + order
Kolokacji: 195
court order • executive order • mail order • pecking order • batting order • world order • bulk order • standing order • money order • ...
order + rzeczownik
Kolokacji: 33
order batsman • order book • order form • order column • Executive Order No. • ...
order + czasownik
Kolokacji: 135
order requires • order comes • order falls • order goes • order makes • order rises • order says • order includes • order gives • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. order comes = polecenie nadchodzi order comes
2. order arrives = polecenie nadchodzi order arrives
3. order begins = porządek zaczyna się order begins
4. order reaches = polecenie dociera order reaches
5. order forces = siły porządku order forces
6. order starts = polecenie zapoczątkowuje order starts
7. order gets = porządek dostaje order gets
8. order seeks = porządek szuka order seeks
9. order plunges = polecenie pogrąża order plunges
10. order emanates = porządek emanuje order emanates
11. order gains = przyrosty porządku order gains
(10) prohibit, ban
Kolokacji: 2
(11) call, shout, shoot
Kolokacji: 3
(14) increase, climb, slow
Kolokacji: 3
(15) exist, exceed
Kolokacji: 2
(16) total, prevail, list, reign
Kolokacji: 4
(18) determine, specify, date
Kolokacji: 3
(19) violate, differ, conflict
Kolokacji: 3
(21) bark, bind
Kolokacji: 2
czasownik + order
Kolokacji: 167
receive orders • follow orders • obey orders • restore order • maintain order • shout orders • await orders • defy orders • bark orders • ...
przymiotnik + order
Kolokacji: 292
chronological order • religious order • alphabetical order • social order • direct order • strict order • reverse order • tall order • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.