"religious Roman order" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: religious order
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): religijny Rzymianin porządek
  1. religious przymiotnik + order rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first son of a poor family raised by some religious order in the north.

powered by  eTutor logo