"holy order" — Słownik kolokacji angielskich

holy order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): święte polecenie
  1. holy przymiotnik + order rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He took holy orders in order to take his teaching position.

powered by  eTutor logo