"economic order" — Słownik kolokacji angielskich

economic order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ład ekonomiczny
  1. economic przymiotnik + order rzeczownik
    Silna kolokacja

    Those clinging to the old economic order want nothing more than another large mill.

powered by  eTutor logo