"particular order" — Słownik kolokacji angielskich

particular order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególny porządek
  1. particular przymiotnik + order rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We've put together a list of our top 10 ways to make money on the Internet, in no particular order.

powered by  eTutor logo