ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear one's order" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's order kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the order
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś porządek
  1. hear czasownik + order rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I was still in the house and heard the order.

    Podobne kolokacje: