BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"await orders" — Słownik kolokacji angielskich

await orders kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czekaj na rozkazy
  1. await czasownik + order rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We were told to back you up and then await further orders.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo