BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"await approval" — Słownik kolokacji angielskich

await approval kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczekuj aprobaty
  1. await czasownik + approval rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The bill awaits approval in the House, which is considered likely.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo