Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"list in this order" — Słownik kolokacji angielskich

list in this order kolokacja
Popularniejsza odmiana: list in order
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lista w tym porządku
  1. list czasownik + order rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They are listed here in order from north to south.

    Podobne kolokacje: