"send orders" — Słownik kolokacji angielskich

send orders kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij polecenia
  1. send czasownik + order rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They'll send more orders when they're sure the last ones were effective.

    Podobne kolokacje: