"subway train" — Słownik kolokacji angielskich

subway train kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metro
  1. subway rzeczownik + train rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Met is a subway train who knows about everything in the city.

    Podobne kolokacje: