BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"mylić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mylić się" po polsku

mylić się

czasownik
 1. get your facts wrong
  • mylić się (co do czegoś)
 2. be off base
 3. be off beam   British English informal
  przeciwieństwo: be on the money
czasownik
 1. mistake ***
  • pomylić, źle zrozumieć [TRANSITIVE]
   I mistook your words. (Źle zrozumiałem twoje słowa.)
   She mistook me for my brother. (Ona pomyliła mnie z moim bratem.)
   Hasn't she mistaken her mother's words more than once today? (Czy ona nie zrozumiała źle słów swojej matki więcej niż raz dzisiaj?)
 2. confuse **   [TRANSITIVE]
  I confused this man with my uncle. (Pomyliłem tego mężczyznę z moim wujkiem.)
  It's easy to confuse twins. (Łatwo jest pomylić bliźniaki.)
 3. confound   formal
  I always confound these two terms. (Zawsze mylę te dwa pojęcia.)
 4. jumble
 5. muddle
  • pomieszać, pomylić (np. nazwiska, osoby)
   Our grandfather was muddled about our names. (Naszemu dziadkowi pomieszały się nasze imiona.)
czasownik
 1. deceive *
  • zwodzić, mamić (kogoś), mylić (o pozorach)
   The new look of this product deceived me. (Zwiódł mnie nowy wygląd tego produktu.)
   If my eyes don't deceive me, she is still hanging out with this guy. (O ile mnie oczy nie mylą, to ona ciągle zadaje się z tym gościem.)
   link synonim: delude
 2. bemuddle  
phrasal verb
 1. mix something up  
  I mixed buses up and had to go on foot. (Pomyliłem autobusy i musiałem iść na piechotę.)
phrasal verb
 1. mix somebody up
  • pomylić kogoś (z kimś innym)
   Your children look so much alike that people often mix them up. (Twoje dzieci są tak podobne, że ludzie często je mylą.)
   I must have mixed you up with someone else. (Musiałam cię pomylić z kimś innym.)
idiom
 1. be on the money , be right on the money
 1. do no wrong
 2. make no mistake   spoken

powered by  eTutor logo