ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"iść do diabła" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "iść do diabła" po polsku

iść do diabła

idiom
 1. drop dead
  • paść trupem, iść do diabła
   You can drop dead for all I care! (Możesz iść do diabła o ile o mnie chodzi!)
   If I don't get sleep, I'll drop dead. (Jeśli się nie prześpię, padnę trupem.)
   Just drop dead, will you? (Idź do diabła, dobrze?)
 1. go to hell
czasownik
 1. go to blazes   przestarzale

"iść do diabła" — Słownik kolokacji angielskich

drop dead kolokacja
 1. drop czasownik + dead przymiotnik = paść trupem, iść do diabła
  Bardzo silna kolokacja

  The two leaders then both dropped dead to the front shot, and the fun began.

  Podobne kolokacje:
go to hell kolokacja
 1. go czasownik + hell rzeczownik = iść do piekła, iść do diabła
  Zwykła kolokacja

  They wanted to take you out of here right away and I told them go to hell.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo