"transient" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "transient" po angielsku

transient

rzeczownik
 1. obieżyświat, wojażer, wędrowiec (nie posiadający własnego domu) American English
  He is a famous transient and an explorer. (On jest znanym obieżyświatem i odkrywcą.)
  "A transient" is sometimes just a polite way of describing a homeless person. ("Wędrowiec" to czasami tylko uprzejme określenie osoby bezdomnej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. przemijający (np. o pięknie), przelotny (o chwili), krótkotrwały (o uczuciu) formal
  Let us savour this transient moment of beauty. (Cieszmy się tą przemijającą chwilą piękna.)
  There was a transient relationship between them, but it didn't work out. (Oni byli w krótkotrwałym związku, ale im nie wyszło.)
 2. sezonowy (robotnik), przejezdny (gość) formal
  Italy was a popular destination among transient workers in summer. (Włochy były popularnym celem podróży wśród pracowników sezonowych w lecie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo