PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"krytyk" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "krytyk" po polsku

krytyk

rzeczownik
 1. critic ***
  • krytyk, recenzent (np. filmów, przedstawień teatralnych) [COUNTABLE]
   The critic praised the performance. (Krytyk zachwalał przedstawienie.)
   A classical music critic turned out to have no musical education whatsoever. (Krytyk muzyki poważnej okazał się nie mieć żadnej edukacji muzycznej.)
   link synonim: reviewer
  • krytyk (np. osób, pomysłów) [COUNTABLE]
   You are a critic of all my ideas. (Jesteś krytykiem wszystkich moich pomysłów.)
   I don't like him, he's a critic of everything I do. (Nie lubię go, jest krytykiem wszystkiego co robię.)
 2. reviewer *
  • krytyk, recenzent
   The reviewers liked our new album. (Recenzentom podobał się nasz nowy album.)
   link synonim: critic
 3. detractor
  • krytyk, krytykant (osoba wyrażająca nie zawsze uzasadnioną krytykę)
 4. faultfinder , także: fault-finder
 5. criticizer
idiom
 1. sidewalk superintendent  
rzeczownik
 1. criticism ***
  • krytyczna ocena, krytyka [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The artist could not bear the harsh criticism, and committed suicide. (Artysta nie mógł znieść ostrej krytyki, i popełnił samobójstwo.)
   The recent film by Woody Allen met a favorable criticism. (Ostatni film Woody'ego Allena zebrał przychylną krytykę.)
  • krytyka, analiza (np. literacka) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The modern criticism re-evaluates some of the works created in the communist times. (Współczesna analiza literacka ponownie ocenia niektóre prace stworzone w czasach komunizmu.)
   Writers say that people who work in the literary criticism are usually unfulfilled writers. (Pisarze twierdzą, że ludzie, którzy pracują w krytyce literackiej są zwykle niespełnionymi pisarzami.)
 2. dismissal
  • krytyka (wypowiadana przez kogoś) [UNCOUNTABLE]
   His claim met with a swift dismissal. (Jego twierdzenie spotkało się z szybką krytyką.)
 3. grief **   [UNCOUNTABLE]
  My behaviour met with grief from my mother. (Moje zachowanie spotkało się z krytyką ze strony mojej matki.)
 4. commentary **
 5. reflection ** , także: reflexion
  • uwaga, spostrzeżenie (na jakiś temat), krytyka (czegoś) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Your reflection on the film is wrong. (Twoje spostrzeżenie na temat filmu jest nieprawidłowe.)
   Every member of our club can share their reflections. (Każdy członek naszego klubu może podzielić się swoimi spostrzeżeniami.)
 6. swipe
  • krytyka (skierowana pod czyimś adresem)
   Her article was a swipe at the government. (Jej artykuł był krytyką rządu.)
 7. crit informal  
 8. stick ****   British English informal [UNCOUNTABLE]
  We're going to get a lot of stick for this article. (Zbierzemy sporą krytykę za ten artykuł.)
 9. disapprobation
  • dezaprobata, krytyka (czegoś) formal
   He expressed a deep disapprobation of this marriage. (On wyraził głęboką dezaprobatę tego małżeństwa.)
 10. animadversion   formal
 11. poke at something
 12. philippic
 13. going-over

powered by  eTutor logo