PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"krytyczna ocena" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "krytyczna ocena" po polsku

krytyczna ocena

rzeczownik
 1. criticism ***
  • krytyczna ocena, krytyka [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The artist could not bear the harsh criticism, and committed suicide. (Artysta nie mógł znieść ostrej krytyki, i popełnił samobójstwo.)
   The recent film by Woody Allen met a favorable criticism. (Ostatni film Woody'ego Allena zebrał przychylną krytykę.)
 2. muster *

"krytyczna ocena" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krytyczna ocena
 1. critical przymiotnik + assessment rzeczownik
  Silna kolokacja

  He has sent critical assessments of its progress to the staff.

critical appraisal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krytyczna ocena
 1. critical przymiotnik + appraisal rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  But I didn't ring you for a critical appraisal of my work.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo