"most critical" — Słownik kolokacji angielskich

most critical kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej kluczowy
  1. most przysłówek + critical przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    It must never be used except for the most critical needs.

powered by  eTutor logo