"poważnie chory" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poważnie chory" po polsku

poważnie chory

przysłówek
 1. critically ill  
  Her son was critically ill but eventually recovered. (Jej syn był poważnie chory, ale ostatecznie wyzdrowiał.)
idiom
 1. as sick as a dog , sick as a dog  

"poważnie chory" — Słownik kolokacji angielskich

critically ill kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważnie chory
 1. critically przysłówek + ill przymiotnik
  Bardzo silna kolokacja

  Under the law, a critically ill 5-month-old was taken off life support and allowed to die last week in Texas, even though his mother objected.

  Podobne kolokacje:
seriously ill kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważnie chory
 1. seriously przysłówek + ill przymiotnik
  Bardzo silna kolokacja

  He has left the team to be with his wife, who is seriously ill.

  Podobne kolokacje:
severely ill kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważnie chory
 1. severely przysłówek + ill przymiotnik
  Silna kolokacja

  But with severely ill kids, families want us to try something.

  Podobne kolokacje:
gravely ill kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważnie chory
 1. gravely przysłówek + ill przymiotnik
  Zwykła kolokacja

  While there, he fell gravely ill and died April 15, 1992.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo