"rządy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rządy" po polsku — Słownik angielsko-polski

rządy

rzeczownik
 1. leadership ****
 2. governance *
 3. reign *
  • panowanie, rządy (np. króla, cesarza) [COUNTABLE]
   The king's reign ended with his assassination. (Rządy króla skończyły się jego skrytobójstwem.)
  • władza, rządy [COUNTABLE]
   Under my reign, you won't be punished for such nonsense. (Pod moimi rządami, nie będziesz ukarany za taką bzdurę.)
Federal Government capitol
rzeczownik
 1. government ***** , govt (skrót) , gov (skrót) *
  • rząd (rządzący jakimś krajem) [COUNTABLE]
   The government put the blame on rising prices. (Rząd zrzucił winę na rosnące ceny.)
   This is all government's fault. (To wszystko wina rządu.)
  • rząd, gabinet (grupa ludzi sprawujących władzę) [COUNTABLE]
   I'm happy with the new government's work. (Jestem zadowolony z pracy nowego rządu.)
 2. row , ***
  • rząd (np. w teatrze lub kinie) [COUNTABLE]
   People in the first row are the closest to a stage. (Ludzie w pierwszym rzędzie są najbliżej sceny.)
   I booked two seats in the second row. (Zarezerwowałem dwa miejsca w drugim rzędzie.)
 3. cabinet ** , government *****  
  The cabinet members still haven't aired on the matter. (Członkowie rządu nadal nie wypowiedzieli się w tej sprawie.)
  He does nothing but complain about the current cabinet. (On nic nie robi tylko narzeka na obecny rząd.)
 4. bank *****
  • rząd (np. telewizorów, monitorów) [COUNTABLE]
   There is a bank of TV sets in the shop. (W sklepie jest rząd telewizorów.)
   I have a bank of monitors in my office. (Mam rząd monitorów w moim biurze.)
 5. rank ***
  • rząd, szereg (np. ludzi ustawionych jeden obok drugiego) [COUNTABLE]
   Someone is missing from the second rank. (Brakuje kogoś z drugiego rzędu.)
   The person in a blue shirt from the third rank would like to ask a question. (Osoba w niebieskiej koszuli z trzeciego rzędu chciałaby zadać pytanie.)
  • rząd (algebra liniowa)
 6. tier *
  • rząd (np. krzeseł na widowni), warstwa (np. tortu), kondygnacja (budynku)
   She was seated in the third tier. (Ona została usadzona w trzecim rzędzie.)
   The offices are on the second tier of this building. (Biura są na drugiej kondygnacji tego budynku.)
 7. file ****
  • rząd (ludzi, zwierząt ustawionych jeden za drugim) [COUNTABLE]
   Stand in a file, there's enough food for everyone! (Stańcie w rzędzie, wystarczy jedzenia dla każdego!)
   Students were standing in a file waiting for the exam. (Studenci stali w rzędzie czekając na egzamin.)
 8. trappings
  • rząd, uprząż
   I bought new trappings for my horse. (Kupiłam nowy rząd dla mojego konia.)
 9. drill **
 10. order *****
 11. govt.
 12. row of eave tiles

Powiązane zwroty — "rządy"

rzeczownik
czasownik
inne
phrasal verb
przymiotnik
inne
idiom