"alternative spelling" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): alternatywna pisownia
  1. alternative przymiotnik + spelling rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There are 6000 words that have both the traditional and alternative spellings.