BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"folks" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "folks" po angielsku

rzeczownik
 1. ludzie (przyjazne określenie danej grupy ludzi) American English [niepoliczalny]
  The old folks in my neighbourhood are really cool. (Staruszkowie z mojego sąsiedztwa są naprawdę wyluzowani.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

folks ***

rzeczownik
 1. rodzice American English [tylko liczba mnoga]
  I have to ask my folks whether I can go. (Muszę zapytać moich rodziców czy mogę iść.)
 2. ludziska, ludzie (sposób zwracania się do grupy znajomych) [tylko liczba mnoga]
  Hey, folks, we need to get up and stand up for our rights! (Hej, ludzie, musimy wstać i bronić swoich praw!)
  Folks, there is no time for that! We have to get down to work. (Ludzie, nie ma na to czasu! Musimy wziąć się do roboty.)
  That's all for now, folks. (To już wszystko, ludzie.)
  Listen, folks, we have to go. (Słuchajcie, ludzie, musimy iść.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. rodzinka American English [tylko liczba mnoga]
  No matter what, I really love my folks. (Nieważne co by się działo, naprawdę kocham moją rodzinkę.)
obrazek do "folk" po polsku
rzeczownik
 1. lud, naród [tylko liczba mnoga]
  Most folk would find what I did hard to understand. (Większość ludu uznałaby to co zrobiłem za trudne do zrozumienia.)
  There will be little room even for free folk then. (Nawet dla wolnego narodu będzie wtedy za mało przestrzeni.)
 2. muzyka ludowa, muzyka folk [niepoliczalny]
  His interest in folk music began at the age of 19. (Jego zainteresowanie muzyką folk zaczęło się w wieku 19 lat.)
  Do you like folk? (Czy lubisz muzykę ludową?)
przymiotnik
 1. ludowy
  They danced a folk dance at a local festival. (Oni zatańczyli taniec ludowy na lokalnym festiwalu.)
  This is a traditional folk attire. (To jest tradycyjny ludowy strój.)
 2. folkowy (np. muzyka)
  A lot of these songs are inspired by the folk music. (Wiele z tych piosenek jest inspirowanych muzyką folkową.)
  I went to a folk concert. (Poszedłem na folkowy koncert.)

powered by  eTutor logo