"ośrodek rozwoju" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ośrodek rozwoju" po polsku

"ośrodek rozwoju" — Słownik kolokacji angielskich

development center kolokacja
  1. development rzeczownik + center rzeczownik = centrum rozwoju, ośrodek rozwoju (proces oceny kompetencji)
    Bardzo silna kolokacja

    The city is also a major agricultural business research and development center.

powered by  eTutor logo