BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"development" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

development rzeczownik

rzeczownik + development
Kolokacji: 188
housing development • software development • product development • community development • character development • ...
development + rzeczownik
Kolokacji: 208
development project • development program • development corporation • development agency • development effort • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
11. development cycle = cykl produkcyjny development cycle
13. development center = centrum rozwoju, ośrodek rozwoju (proces oceny kompetencji) development center
  • The city is also a major agricultural business research and development center.
  • Ohio is a major research and development center, home to many institutions.
  • The company has two production plants and one development center in Brazil.
  • A biotechnology research and development center will also open at the college.
  • Yours might well have taken place in a children's development center had you been of the proper age.
  • In January 2011, he became chair of the region's local development centre.
  • I don't want him spending all his time in development centers.
  • A major part of that amount would go to its research and development center in Manaus, which opened late last year, the company said.
  • Memorial established a dedicated research and development center to address this.
  • The company has one production plant in Brazil and three technical development centers.
16. development tool = narzędzie programistyczne development tool
20. development right = prawo rozwoju development right
23. development environment = środowisko programowania development environment
25. development work = prace badawczo-rozwojowe development work
27. United Nations Development Program = Organizacja Narodów Zjednoczonych Rozwój Program United Nations Development Program
30. development issue = kwestia rozwoju development issue
33. Inter-American Development Bank = Chować/pochować-Amerykanin bank rozwoju Inter-American Development Bank
34. development site = miejsce rozbudowy development site
37. development time = czas opracowania development time
39. Asian Development Bank = Azjatycki Bank Rozwoju Asian Development Bank
46. development pressure = ciśnienie rozwoju development pressure
50. development deal = rozwój umowa development deal
51. development proposal = propozycja rozwoju development proposal
55. development area = strefa rozwoju gospodarczego development area
60. development zone = specjalna strefa gospodarcza development zone
61. development model = model rozwoju development model
63. software development tool = narzędzie programistyczne softwarowe software development tool
64. development official = urzędnik rozwoju development official
66. development firm = firma rozwoju development firm
67. development community = rozwój społeczność development community
69. development potential = możliwości rozwojowe development potential
development + czasownik
Kolokacji: 120
development occurs • development includes • development continues • development leads • development begins • ...
czasownik + development
Kolokacji: 181
promote development • stimulate development • undergo development • arrest Development • allow development • ...
przymiotnik + development
Kolokacji: 387
economic development • far development • recent development • residential development • commercial development • ...
przyimek + development
Kolokacji: 33
under development • during development • of development • for development • between development • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.