"development time" — Słownik kolokacji angielskich

development time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas opracowania
  1. development rzeczownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    Critics often attribute the poor quality to the short development time.

    Podobne kolokacje: