"Millennium Development Goal" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Milenijny cel rozwoju
  1. development rzeczownik + goal rzeczownik
    Silna kolokacja

    Millennium Development Goals were created to improve the health and well being of people worldwide.

  2. millennium rzeczownik + goal rzeczownik
    Silna kolokacja

    Millennium Development Goals were created to improve the health and well being of people worldwide.

podobne do "Millennium Development Goal" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Millennium Development Goal" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo