"Millennium Stadium" — Słownik kolokacji angielskich

Millennium Stadium kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Tysiąclecie Stadion
  1. millennium rzeczownik + stadium rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 2005, both were held at the Millennium Stadium.

powered by  eTutor logo