"administrative center" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): administracyjne centrum
  1. administrative przymiotnik + center rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The building was going to be used as a administrative center and meeting place.

powered by  eTutor logo