"know for one's involvement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedzieć dla czyjś uczestnictwo
  1. know czasownik + involvement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Butler was also known for his involvement in the civil rights movement.

powered by  eTutor logo