"end production" — Słownik kolokacji angielskich

end production kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): produkcja kawałka
  1. end czasownik + production rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This series ended production in 2005 after its third season.

powered by  eTutor logo