"śmiech" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "śmiech" po polsku — Słownik angielsko-polski

śmiech

rzeczownik
  1. laugh , ****   [COUNTABLE]
    His laugh was so loud that it woke me up. (Jego śmiech był tak głośny, że aż mnie obudził.)
    I can't stand her laugh. It's annoying. (Nie mogę znieść jej śmiechu. Jest denerwujący.)
  2. laughter **   [UNCOUNTABLE]
    The laughter stopped immediately. (Śmiech natychmiast ucichł.)
    She burst into loud laughter. (Ona wybuchnęła głośnym śmiechem.)

Powiązane zwroty — "śmiech"

przymiotnik
komiczny (wywołujący śmiech) = comic
śmieszny = funny +11 znaczeń
zażenowany (np. śmiech) = uneasy
zaraźliwy (np. śmiech) = infectious
dziewczęcy (np. styl, śmiech) = girlish
pijacki (np. śmiech) = boozy
rubaszny (np. śmiech) = hearty
szyderczy (np. śmiech) = derisive , derisory
nieokiełznany (śmiech) = wild
ochrypły (śmiech) = raucous
srebrzysty (śmiech) = silvery
grzmiący (np. śmiech, głos) = booming
niepowstrzymany (np. gniew, śmiech) = uncontrollable , także: incontrollable
filuterny (śmiech) = sly
ściszony (np. głos, śmiech) = muted
czasownik
hamować (np. śmiech) = check
sprowokować (np. uśmiech, śmiech) = elicit
tłumić (np. śmiech) = smother
wyśmiewać = cod +5 znaczeń
uśmiechać się = smile +1 znaczenie
rzeczownik
idiom
wykrzyknik
ha! (śmiech) = ha
phrasal verb
przysłówek
śmiesznie = ridiculously +5 znaczeń
inne

podobne do "śmiech" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "śmiech" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik