Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"odmienny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odmienny" po polsku

odmienny

przymiotnik
 1. diverse **
  • różnorodny, rozmaity, odmienny, zróżnicowany
   They come from diverse social backgrounds. (Oni pochodzą ze zróżnicowanych środowisk społecznych.)
   His taste is very diverse. (Jego gust jest bardzo różnorodny.)
   The new designer presented a diverse collection. (Nowy projektant zaprezentował różnorodną kolekcję.)
   link synonim: varied
 2. distinct **
  • różny, odmienny, odrębny
   We have distinct views on the matter. (Mamy odmienne poglądy w tej sprawie.)
   There are three distinct language groups in this country. (W tym kraju są trzy różne grupy językowe.)
   It is a distinct topic, don't mention it. (To jest odrębny temat, nie wspominaj go.)
   zobacz także: different, separate
 3. alien **
  • odmienny, dziwny
   Some of the members of the board had alien opinions. (Niektórzy członkowie zarządu mieli odmienne poglądy.)
   He provided an alien approach, which helped our project. (On przedstawił odmienne podejście, co pomogło naszemu projektowi.)
 4. remote **
  • daleki, odmienny
   Our beliefs are too remote for us to get along. (Nasze przekonania są zbyt odmienne byśmy mogli się dogadać.)
 5. disparate
  • odmienny, różny oficjalnie
   I have collected material from a wide variety of disparate sources. (Zebrałem materiały z szerokiego wyboru różnych źródeł.)
 6. dissident  
 7. dissimilar
 8. out there slang **** , także: out-there slang
  • nie z tego świata, dziwaczny, odmienny
   It was an out there experience. (To było doświadczenie nie z tego świata.)
   It's an out-there story. (To historyjka nie z tego świata.)
 9. left-field
  • odmienny, inny (od tego co zwykle się widzi, mówi lub robi)
 10. heterodox
 11. declinable  
 12. variant
 13. inflected , inflectional
 14. flectional , także: flexional przestarzale
 15. inflective
 16. mutant

"odmienny" — Słownik kolokacji angielskich

out there kolokacja
 1. out przyimek + there przysłówek = nie z tego świata, dziwaczny, odmienny
  Bardzo silna kolokacja

  And I saw some out there that might be such.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo