ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"odmienny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odmienny" po polsku

odmienny

przymiotnik
 1. diverse **
  • różnorodny, rozmaity, odmienny, zróżnicowany
   They come from diverse social backgrounds. (Oni pochodzą ze zróżnicowanych środowisk społecznych.)
   His taste is very diverse. (Jego gust jest bardzo różnorodny.)
   The new designer presented a diverse collection. (Nowy projektant zaprezentował różnorodną kolekcję.)
   link synonim: varied
 2. distinct **
  • różny, odmienny, odrębny
   We have distinct views on the matter. (Mamy odmienne poglądy w tej sprawie.)
   There are three distinct language groups in this country. (W tym kraju są trzy różne grupy językowe.)
   It is a distinct topic, don't mention it. (To jest odrębny temat, nie wspominaj go.)
   zobacz także: different, separate
 3. alien **
  • odmienny, dziwny
   Some of the members of the board had alien opinions. (Niektórzy członkowie zarządu mieli odmienne poglądy.)
   He provided an alien approach, which helped our project. (On przedstawił odmienne podejście, co pomogło naszemu projektowi.)
 4. remote **
  • daleki, odmienny
   Our beliefs are too remote for us to get along. (Nasze przekonania są zbyt odmienne byśmy mogli się dogadać.)
 5. disparate
  • odmienny, różny formal
   I have collected material from a wide variety of disparate sources. (Zebrałem materiały z szerokiego wyboru różnych źródeł.)
 6. dissident  
 7. dissimilar
 8. out there slang **** , także: out-there slang
  • nie z tego świata, dziwaczny, odmienny
   It was an out there experience. (To było doświadczenie nie z tego świata.)
   It's an out-there story. (To historyjka nie z tego świata.)
 9. heterodox
 10. declinable  
 11. variant
 12. inflected , inflectional
 13. flectional , także: flexional old-fashioned
 14. inflective
 15. mutant

"odmienny" — Słownik kolokacji angielskich

out there kolokacja
 1. out przyimek + there przysłówek = nie z tego świata, dziwaczny, odmienny
  Bardzo silna kolokacja

  And I saw some out there that might be such.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo