"from there" — Słownik kolokacji angielskich

from there kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stamtąd
  1. from przyimek + there przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Some even continue to run a business from there well into their later lives.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo