"strange thing" — Słownik kolokacji angielskich

strange thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwna rzecz
  1. strange przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So they are said to do strange things to others.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo