"najdalszy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "najdalszy" po polsku — Słownik angielsko-polski

najdalszy

List of extreme sports Extreme Japanese custom vans
przymiotnik
 1. extreme ***
  • krańcowy, skrajny, najdalszy, ekstremalny
   She has quite extreme ideas. She wants to parachute. (Ona ma dość ekstremalne pomysły. Ona chce skakać ze spadochronem.)
   The weather is extreme in this part of the world. (Pogoda jest ekstremalna w tej części świata.)
   przeciwieństwo: middle
 2. outer **  
  The outer shoe store is 10 kilometers away. (Najdalszy sklep z butami jest 10 kilometrów stąd.)
 3. farthest , furthest  
 4. the far side
 5. aftermost
 6. farthermost  
 7. furthermost
przysłówek
 1. outermost
 2. outmost
przymiotnik
 1. far *****
  • daleki, odległy
   The road is farther away than I thought. (Droga jest bardziej odległa, niż mi się zdawało.)
   The deadline is far from today. (Nieprzekraczalny termin jest daleko od dzisiaj.)
   That couldn't be further from the truth. (To nie może być bardziej odległe od prawdy.)
   link synonimy: distant, faraway
 2. distant **
  • daleki, odległy
   She heard a distant noise. (Ona usłyszała odległy hałas.)
   He's my distant relative. (On jest moim dalekim krewnym.)
   I think we will see each other in the not too distant future. (Myślę, że zobaczymy się w nieodległej przyszłości.)
   link synonimy: faraway, far
   przeciwieństwo: imminent
 3. remote **
  • daleki, odległy
   My grandparents live in a remote village. (Moi dziadkowie żyją na odległej wsi.)
   We live in a remote village. (Mieszkamy w odległej wsi.)
  • daleki, odległy (o czasie)
   I want to have children in the remote future. (Chcę mieć dzieci w dalekiej przyszłości.)
   I don't think about the remote future. (Nie myślę o odległej przyszłości.)
  • daleki, odmienny
   Our beliefs are too remote for us to get along. (Nasze przekonania są zbyt odmienne byśmy mogli się dogadać.)
 4. wide ****
  • daleki, omijający (np. uderzenie, strzał)
   He took a wide shot and everyone was mad at him. (On oddał omijający strzał i wszyscy byli na niego źli.)
 5. far-off literary
 6. faraway
  • daleki, odległy formal
   Veronica used to travel to faraway places all around the world. (Veronica niegdyś podróżowała do odległych miejsc na całym świecie.)
   link synonimy: distant, far

Powiązane zwroty — "najdalszy"

przysłówek
daleko = far +7 znaczeń
inne
daleko = nowhere near +5 znaczeń
przymiotnik
rzeczownik
dal = distance +2 znaczenia
punkt dali (najdalszy punkt widzenia) = far point