TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"opieka społeczna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opieka społeczna" po polsku

opieka społeczna

rzeczownik
 1. social security ** , social assistance CanE , social insurance , social care   [niepoliczalny]
  I should first like to turn my attention to social security. (Chciałbym najpierw zaadresować problem opieki społecznej.)
  The social security is not as helpful as it claims to be. (Opieka społeczna nie jest tak pomocna, jak sama twierdzi.)
 2. welfare ***   [niepoliczalny]
  One of the benefits of living in Sweden is their welfare. (Jedną z korzyści mieszkania w Szwecji jest ich opieka społeczna.)
  The welfare in this country is not very helpful. (Opieka społeczna w tym kraju nie jest zbyt pomocna.)
 3. social service *
  • pomoc społeczna (wsparcie dla społeczeństwa), opieka społeczna
   His efforts were a great social service. (Jego starania były ogromną pomocą społeczną.)
 4. social services *
  • opieka społeczna (departament rządowy)  BrE
   Social Services is sending someone to pick him up. (Opieka społeczna wysyła kogoś po niego.)
  • opieka społeczna  BrE
   Social services might be there waiting to take him. (Opieka społeczna może tam na niego czekać, żeby go zabrać.)
   If he's not gone in two minutes, I will call social services on you. (Jeśli nie zniknie w ciągu dwóch minut, dzwonię po opiekę społeczną.)
 5. child welfare  
 6. welfare care , social welfare , public welfare , welfare services  
 7. social , *****    BrE
  The social does not give enough help. (Opieka społeczna nie daje wystarczającej pomocy.)
  He got some money from the social but it's not enough. (Dostał trochę pieniędzy od opieki społecznej, ale to wciąż za mało.)

"opieka społeczna" — Słownik kolokacji angielskich

social welfare kolokacja
 1. social przymiotnik + welfare rzeczownik = opieka społeczna
  Bardzo silna kolokacja

  Since then its service has expanded into education, social welfare and medical care.

social service kolokacja
 1. social przymiotnik + service rzeczownik = pomoc społeczna (wsparcie dla społeczeństwa), opieka społeczna
  Bardzo silna kolokacja

  Where does the money for the social services come from?

social care kolokacja
 1. social przymiotnik + care rzeczownik = opieka społeczna
  Bardzo silna kolokacja

  Spending on social care is currently only £14bn, he says.

public welfare kolokacja
 1. public przymiotnik + welfare rzeczownik = opieka społeczna
  Silna kolokacja

  "You have to make certain sacrifices to the public welfare!"

social insurance kolokacja
 1. social przymiotnik + insurance rzeczownik = opieka społeczna
  Zwykła kolokacja

  A total of 3,559 residents held jobs subject to social insurance.