ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"service" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

service rzeczownik

rzeczownik + service
Kolokacji: 643
bus service • community service • passenger service • memorial service • health service • intelligence service • emergency service • ...
service + rzeczownik
Kolokacji: 329
service provider • service member • service industry • service sector • service station • service agency • service organization • ...
service + czasownik
Kolokacji: 198
service offers • service includes • service operates • service allows • service begins • service calls • service connects • ...
czasownik + service
Kolokacji: 361
provide services • attend services • deliver services • service rendered • receive services • obtain services • support services • ...
przymiotnik + service
Kolokacji: 611
public service • military service • social service • financial service • medical service • civil service • online service • basic service • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. public service = usługi świadczone przez państwo (np. transport, edukacja) public service
3. social service = pomoc społeczna (wsparcie dla społeczeństwa), opieka społeczna social service
  • Where does the money for the social services come from?
  • His family was involved in social and community services since long ago.
  • A week later someone from the social services came to see us.
  • I am here to learn something about your social services.
  • So I went to college and got a job working in social services.
  • For all she knows, the social services could have given me to another family.
  • Much of the rest will go to social services and education for members.
  • "Many of them need significant social services and medical attention."
  • Exactly the social services run set up I worked in.
  • Are not all the social services of great economic interest?
4. financial service = usługa finansowa financial service
6. civil service = administracja państwowa, służba cywilna, służba publiczna civil service
7. online service = usługa z bezpośrednim dostępem internetowym online service
8. basic service = usługa podstawowa basic service
11. postal service = urząd pocztowy, poczta, placówka pocztowa postal service
12. religious service = msza święta, nabożeństwo religious service
13. armed service = usługa z bronią w ręku armed service
14. direct service = bezpośrednia służba direct service
22. distinguished service = dystyngowana usługa distinguished service
23. educational service = usługa edukacyjna educational service
28. scheduled service = zaplanowana usługa scheduled service
29. valuable service = cenny serwis valuable service
31. related service = powiązana usługa related service
32. meritorious service = chwalebna usługa meritorious service
36. technical service = serwis techniczny technical service
37. vital service = istotna służba vital service
42. naval service = służba marynarska naval service
43. efficient service = sprawna obsługa efficient service
44. express service = ekspresowo wykonana usługa express service
46. national service = obowiązkowa służba wojskowa national service
47. better service = lepsza usługa better service
48. personal service = osobiste doręczenie wezwania sądowego personal service
50. digital service = cyfrowa usługa digital service
51. regional service = regionalna usługa regional service
53. weekly service = tygodniowa usługa weekly service
54. electric service = elektryczny serwis electric service
57. free service = darmowa usługa free service
59. full service = pełna obsługa, pełny cykl obsługi full service
61. hourly service = cogodzinny serwis hourly service
63. poor service = ograniczona usługa poor service
64. great service = wielka przysługa great service
65. electronic service = elektroniczna usługa electronic service
66. new service = nowa usługa new service
67. international service = międzynarodowa usługa international service
71. certain service = pewna służba certain service
72. good service = dobra obsługa good service
73. daily service = codzienna usługa daily service
76. American service = Amerykańska usługa American service
77. French service = Francuska usługa French service
78. important service = ważna usługa important service
80. large service = duża służba large service
81. major service = ważna usługa major service
82. mandatory service = obowiązkowa usługa mandatory service
83. suburban service = podmiejski serwis suburban service
85. British service = Brytyjska usługa British service
88. extra service = dodatkowa służba extra service
89. Russian service = Rosyjska usługa Russian service
90. operational service = służba w gotowości bojowej operational service
92. expensive service = droga usługa expensive service
93. overseas service = zagraniczna służba overseas service
94. far service = daleko usługa far service
95. only service = jedyna służba only service
96. traditional service = tradycyjna usługa traditional service
97. general service = ogólna usługa general service
98. useful service = przydatna służba useful service
99. comprehensive service = wszechstronna usługa comprehensive service
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 135
przyimek + service
Kolokacji: 40
into service • of services • for services • including services • between services • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.