"vital service" — Słownik kolokacji angielskich

vital service kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istotna służba
  1. vital przymiotnik + service rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At a local level too, vital services are being cut.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo