"service" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

service rzeczownik

rzeczownik + service
Kolokacji: 643
bus service • community service • passenger service • memorial service • health service • intelligence service • emergency service • ...
service + rzeczownik
Kolokacji: 329
service provider • service member • service industry • service sector • service station • service agency • service organization • ...
service + czasownik
Kolokacji: 198
service offers • service includes • service operates • service allows • service begins • service calls • service connects • ...
czasownik + service
Kolokacji: 361
provide services • attend services • deliver services • service rendered • receive services • obtain services • support services • ...
przymiotnik + service
Kolokacji: 611
public service • military service • social service • financial service • medical service • civil service • online service • basic service • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. public service = usługi świadczone przez państwo (np. transport, edukacja) public service
  • So what is the future of public services after 2015?
  • I should like them to know already the public services for which they have to thank him.
  • He and his family have a long record of public service.
  • I would rather have public services than a great party for a couple weeks.
  • He comes from a family with a long history of public service.
  • The first public service had been held on 27 May 1888.
  • Finally, I should like to say a few words on public services.
  • I do not have a long record in public service.
  • They were not sure how many hours you worked for the public service last night.
  • The special place is given to programs about public health services, social policy, education problems.
3. social service = pomoc społeczna (wsparcie dla społeczeństwa), opieka społeczna social service
4. financial service = usługa finansowa financial service
6. civil service = administracja państwowa, służba cywilna, służba publiczna civil service
7. online service = usługa z bezpośrednim dostępem internetowym online service
8. basic service = usługa podstawowa basic service
11. postal service = urząd pocztowy, poczta, placówka pocztowa postal service
12. religious service = msza święta, nabożeństwo religious service
13. armed service = usługa z bronią w ręku armed service
14. direct service = bezpośrednia służba direct service
22. distinguished service = dystyngowana usługa distinguished service
23. educational service = usługa edukacyjna educational service
28. scheduled service = zaplanowana usługa scheduled service
29. valuable service = cenny serwis valuable service
31. related service = powiązana usługa related service
32. meritorious service = chwalebna usługa meritorious service
36. technical service = serwis techniczny technical service
37. vital service = istotna służba vital service
42. naval service = służba marynarska naval service
43. efficient service = sprawna obsługa efficient service
44. express service = ekspresowo wykonana usługa express service
46. national service = obowiązkowa służba wojskowa national service
47. better service = lepsza usługa better service
48. personal service = osobiste doręczenie wezwania sądowego personal service
50. digital service = cyfrowa usługa digital service
51. regional service = regionalna usługa regional service
53. weekly service = tygodniowa usługa weekly service
54. electric service = elektryczny serwis electric service
57. free service = darmowa usługa free service
59. full service = pełna obsługa, pełny cykl obsługi full service
61. hourly service = cogodzinny serwis hourly service
63. poor service = ograniczona usługa poor service
64. great service = wielka przysługa great service
65. electronic service = elektroniczna usługa electronic service
66. new service = nowa usługa new service
67. international service = międzynarodowa usługa international service
71. certain service = pewna służba certain service
72. good service = dobra obsługa good service
73. daily service = codzienna usługa daily service
76. American service = Amerykańska usługa American service
77. French service = Francuska usługa French service
78. important service = ważna usługa important service
80. large service = duża służba large service
81. major service = ważna usługa major service
82. mandatory service = obowiązkowa usługa mandatory service
83. suburban service = podmiejski serwis suburban service
85. British service = Brytyjska usługa British service
88. extra service = dodatkowa służba extra service
89. Russian service = Rosyjska usługa Russian service
90. operational service = służba w gotowości bojowej operational service
92. expensive service = droga usługa expensive service
93. overseas service = zagraniczna służba overseas service
94. far service = daleko usługa far service
95. only service = jedyna służba only service
96. traditional service = tradycyjna usługa traditional service
97. general service = ogólna usługa general service
98. useful service = przydatna służba useful service
99. comprehensive service = wszechstronna usługa comprehensive service
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 135
przyimek + service
Kolokacji: 40
into service • of services • for services • including services • between services • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.