KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"post system" — Słownik kolokacji angielskich

post system kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): system poczty
  1. post rzeczownik + system rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In return every student gets a vote in a first past the post system.

    Podobne kolokacje: