"pocztówka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pocztówka" po polsku

pocztówka

obrazek do "postcard" po polsku Art Postcards | Zazzle
rzeczownik
 1. postcard * , także: post card , także: postal card American English , card ****
  • kartka pocztowa, pocztówka, widokówka [policzalny]
   A postcard from your sister has arrived. (Przyszła pocztówka od twojej siostry.)
   He sent us a lovely postcard from Italy. (On przysłał nam piękną pocztówkę z Włoch.)
   Do you always write cards from vacation? (Czy zawsze piszesz pocztówki z wakacji?)

"pocztówka" — Słownik kolokacji angielskich

post card kolokacja
 1. post rzeczownik + card rzeczownik = kartka pocztowa, pocztówka, widokówka
  Zwykła kolokacja

  I hope that the post card will never die out.

  Podobne kolokacje:
postal card kolokacja
 1. postal przymiotnik + card rzeczownik = kartka pocztowa, pocztówka, widokówka
  Luźna kolokacja

  A dollar buys a hundred postal cards, it need not be much.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo