"by post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "by post" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przysłówek
 1. pocztą (np. wysyłać coś pocztą)
  Please send the application form by post. (Proszę przysłać formularz zgłoszeniowy pocztą.)
  We usually send the necessary documents by mail. (Zwykle wysyłamy niezbędne dokumenty pocztą.)
  Send it by post, it will arrive in three days. (Wyślij to pocztą, dojdzie w trzy dni.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"by post" — Słownik kolokacji angielskich

by post kolokacja
 1. by przyimek + post rzeczownik = pocztą (np. wysyłać coś pocztą)
  Silna kolokacja

  She sent him the lyrics by post, which arrived the next day.

  Podobne kolokacje: