Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"by post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "by post" po angielsku

by post BrE
by mail AmE

przysłówek
 1. pocztą (np. wysyłać coś pocztą)
  Please send the application form by post. (Proszę przysłać formularz zgłoszeniowy pocztą.)
  We usually send the necessary documents by mail. (Zwykle wysyłamy niezbędne dokumenty pocztą.)
  Send it by post, it will arrive in three days. (Wyślij to pocztą, dojdzie w trzy dni.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"by post" — Słownik kolokacji angielskich

by post kolokacja
 1. by przyimek + post rzeczownik = pocztą (np. wysyłać coś pocztą)
  Silna kolokacja

  She sent him the lyrics by post, which arrived the next day.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo