"in one's blog post" — Słownik kolokacji angielskich

in one's blog post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś poczta bloga
  1. in przyimek + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was in the post for two years, 1903 to 1905.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo