ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"by mail" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "by mail" po angielsku

przysłówek
 1. pocztą (np. wysyłać coś pocztą)
  Please send the application form by post. (Proszę przysłać formularz zgłoszeniowy pocztą.)
  We usually send the necessary documents by mail. (Zwykle wysyłamy niezbędne dokumenty pocztą.)
  Send it by post, it will arrive in three days. (Wyślij to pocztą, dojdzie w trzy dni.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"by mail" — Słownik kolokacji angielskich

by mail kolokacja
 1. by przyimek + mail rzeczownik = pocztą (np. wysyłać coś pocztą)
  Bardzo silna kolokacja

  You also can report changes by mail or in person.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo