"at one's post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "at one's post" po angielsku

"at one's post" — Słownik kolokacji angielskich

at one's post kolokacja
  1. at przyimek + post rzeczownik = na stanowisku, na posterunku
    Bardzo silna kolokacja

    A little less than a week later saw me at my post.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo