BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"of posts" — Słownik kolokacji angielskich

of posts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z poczt
  1. of przyimek + post rzeczownik
    Silna kolokacja

    By return of post came an answer from my American.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo