"netto" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "netto" po polsku

netto

przymiotnik
 1. net ** , nett British English  
  Do you really have a net worth of four billion American dollars? (Naprawdę twoja wartość netto wynosi cztery miliardy amerykańskich dolarów?)
  There was a rise in sales and net profit. (Odnotowano wzrost w sprzedaży oraz zyskach netto.)
 2. clear *****  
  "How much do you pay him?" "2000 dollars clear." ("Ile mu płacisz?" "2000 dolarów netto.")
  He wants to pay me 1000 dollars clear - is it a good offer? (On chce mi zapłacić 1000 dolarów netto - czy to dobra oferta?)
 3. take-home
  • netto, na rękę, na czysto informal
   That could cut take-home pay for many workers by about 8 percent. (To mogłoby uciąć wynagrodzenie netto wielu pracownikom o około 8 procent.)
 4. post-tax , także: posttax

powered by  eTutor logo