Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
1. submit posts = przedstaw poczty submit posts
3. resign one's post = odejść ze stanowiska, odejść z posady resign one's post
4. discourage posts = nie pochwalaj stanowisk discourage posts
8. read one's post = czytać czyjś poczta read one's post
10. see one's post = widzieć czyjś poczta see one's post
12. get every post = miej każdą pocztę get every post
13. retire from one's post = opuszczać czyjś poczta retire from one's post
14. dismiss from one's post = zwalniać czyjś poczta dismiss from one's post
17. give up one's post = machać ręką czyjś poczta give up one's post
19. lose one's post = przegrywać czyjś poczta lose one's post
20. continue in one's post = kontynuować w czyjś poczta continue in one's post
25. accept the post = zaakceptuj pocztę accept the post
28. post delivered = poczta dostarczyła post delivered
29. fill the post = dokonaj obsady stanowiska fill the post
30. post is created = poczta jest utworzona post is created
31. offer the post = zaoferuj pocztę offer the post
32. share posts = poczty akcyjne share posts
33. set up a trading post = zbiór w górę faktorii set up a trading post
34. keep one's post = trzymać czyjś poczta keep one's post
35. quit one's post = opuszczać posadę quit one's post
36. post is abolished = ze stanowiskiem kończą post is abolished
38. hit the post = trafić w słupek hit the post
40. resume one's post = podejmować na nowo czyjś poczta resume one's post
41. Cancel Post is sent = Odwoływać Pocztę jest wysłany Cancel Post is sent
43. use as a post = wykorzystanie jako stanowisko use as a post
44. use one's post = używać czyjś poczta use one's post
46. write a post = napisz pocztę write a post
47. post called = poczta zadzwoniła post called
48. include posts = obejmuj poczty include posts
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...
przyimek + post
Kolokacji: 23
in one's blog post • from one's post • at one's post • by post • of posts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.