"read one's post" — Słownik kolokacji angielskich

read one's post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czytać czyjś poczta
  1. read czasownik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As for the rest, did you even read my post?

    Podobne kolokacje: